Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur, ondanks het feit dat tijdens het regelen van de (primitieve) aanslag al vragen zijn gesteld over de eigen woning, beschikt over een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt. 

Datum: 30-10-2014 ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2014:6801 

De inspecteur legt aan belanghebbende, X, een navorderingsaanslag IB/PVV 2007 op. Dit omdat X hypotheekrente in aftrek heeft gebracht voor een door hem verhuurde woning, derhalve een woning die niet als eigen woning kan worden aangemerkt.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur, ondanks het feit dat tijdens het regelen van de (primitieve) aanslag al vragen zijn gesteld over de eigen woning, beschikt over een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt. Op basis van de antwoorden die X destijds heeft gegeven op de vragen in combinatie met informatie uit het GBA, kon de inspecteur er bij het vaststellen van de (primitieve) aanslag in redelijkheid vanuit gaan dat de woning niet was verhuurd. Die verhuur bleek pas uit een derdenonderzoek dat de inspecteur later heeft gehouden. Deze informatie uit het derdenonderzoek is aan te merken als een nieuw feit. Het beroep van X tegen de navorderingsaanslag is derhalve ongegrond. De vergrijpboete wordt wel vernietigd omdat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat X zich er ten tijde van het doen van aangifte van bewust was dat de woning niet als eigen woning kon worden aangemerkt.