HR, 13 juni 2014, nr.  13/04870

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur niet overtuigend hoeft te bewijzen dat de aanmaning om aangifte te doen naar het adres van de heer X is verzonden. De inspecteur hoeft de verzending slechts aannemelijk te maken. De inspecteur beroept zich daartoe terecht op gegevens van diverse geautomatiseerde systemen van de Belastingdienst. Met de enkele niet nader onderbouwde stelling van X dat hij de aanmaning niet heeft ontvangen, kan hij het vermoeden van ontvangst niet ontzenuwen.