HR, 18 april 2014, nr. 13/04391

Hof Amsterdam (MK I, 1 augustus 2013, 11/00833, V-N Vandaag, 2013/2096) oordeelt dat de inspecteur terecht een boete van 50% heeft opgelegd. Het hof overweegt daarbij dat X op een aanbod van een onbekende persoon in een wijkkantoor is ingegaan en dat die persoon, zonder dat hij over de ter zake relevante gegevens beschikte, aangaf dat zijn aangifte zou resulteren in een teruggave van (uiteindelijk) € 5.000. Volgens het hof heeft X door zijn handelwijze dan ook willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat te weinig belasting zou worden geheven. Omdat X in een schuldhulptraject zit, vermindert het hof de boete uiteindelijk naar € 1000.