Instantie: Belastingdienst Almere

Klacht:

bij de marginale toets op de materiële verschuldigdheid van de aanslag inkomstenbelasting over 2006 heeft de ontvanger van de Belastingdienst geen acht geslagen op de alsnog ingediende aangifte en overige omstandigheden die zich in dat jaar hebben voorgedaan.

Oordeel: gegrond