Instantie: Belastingdienst/Randmeren te Zwolle

Klacht:

aanslag inkomstenbelasting 2002 niet gecorrigeerd naar aanleiding van opgevoerde aftrekpost van € 1620,- ondanks toezegging daartoe

Oordeel: gegrond