hof ‘s-hertogenbosch 22 oktober 2013 12/00531

In geschil is de hoogte van belanghebbendes recht op aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen voor het jaar 2008. Belanghebbende heeft ruim € 12.000 voor de VWO-opleiding aan het D-College van haar zoon betaald. De Inspecteur heeft bij de uitspraak op bezwaar een aftrek van € 2.760 voor de betreffende uitgaven toegestaan. Uit de Wet IB 2001 en artikel 36 van de Uitv. Reg. IB 2001 volgt een maximale (forfaitaire) aftrek van € 690 voor het betreffende jaar. Al hetgeen belanghebbende heeft aangevoerd, kan haar niet baten, nu dit niet zorgt voor recht op een hogere aftrek dan reeds aan haar is toegekend. De wet biedt in een geval als het onderhavige niet de mogelijkheid van aftrek van het werkelijke bedrag voor het D-college. Het hoger beroep van belanghebbende is ongegrond.