Rechtbank Noord-Nederland 7 november 2013 AWB 13/1645

Art. 67a AWR

Aan eiser is een verzuimboete opgelegd omdat hij voor het tweede achtereenvolgende jaar geen (tijdige) aangifte IB/PVV heeft gedaan. In de omstandigheid dat – op verzoek van eiser – een bewindvoerder is benoemd omdat hij niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen, ziet de rechtbank aanleiding de verzuimboete te verminderen.