Besluit van 19 april 2013, nr. BLKB2013/503M.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit bevat een goedkeuring voor het geheel aflossen van een tot de bestaande eigenwoningschuld behorende schuld gevolgd door het voor een deel van dat bedrag weer aangaan van een schuld. Ook het gedeeltelijk aflossen van een tot de bestaande eigenwoningschuld behorende schuld gevolgd door het weer aangaan van een schuld is onder omstandigheden mogelijk binnen het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden. Als uiterlijk in het op de aflossing volgende kalenderjaar weer een schuld in verband met een eigen woning ontstaat, geldt het voor bestaande eigenwoningschulden geldende overgangsrecht tot ten hoogste het afgeloste bedrag ook voor die nieuwe schuld.

blkb-2013-503m-gedeeltelijk-aflossen-bestaande-eigenwoningschuld-bd