Het kabinet wil ondernemers meer de ruimte geven om te investeren. Daartoe is een regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving in het leven geroepen. Deze regeling is op 1 juli 2013 ingegaan en loopt tot het einde van dit jaar. Ondernemers kunnen in deze periode eenmalig tot maximaal de helft van nieuwe bedrijfsmiddelen afschrijven. Als voorwaarde geldt dat de investering voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Indien dat niet gebeurt, wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen. Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen, komen voor de regeling in aanmerking.