Rechtbank Den Haag, MK, 12 juni 2013, nr. SGR 12/3047 t/m SGR 12/3049, SGR 12/3051 en SGR 12/3054

(Art. 27e, 67d en 67e AWR)

Aantekeningen:

–          De vereiste aangifte: indien de belastingplichtige een of meer inkomensbestanddelen niet in zijn aangifte vermeldt, doet hij niet de vereiste aangifte, tenzij de niet vermelde inkomensbestanddelen vergeleken met het totale inkomen zowel in absolute als in relatieve zin van geringe betekenis zijn (HR 13 september 2000, nr. 34881/82,BNB 2000/336 en BNB 2000/337). Verder is de fiscale bestuursrechter niet aan de uitkomst van de strafzaak gebonden. Hij dient zich een zelfstandig oordeel te vormen omtrent de hem voorgelegde feiten.

Una via: art. 5:44 awb: het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op indien tegen de overtreder wegens dezelfde gedraging een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting is begonnen, dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd. ‘Dezelfde gedraging’ wordt uitgelegd als hetzelfde feit in zowel feitelijke als juridsiche zin. Voor een uitgebreide beschouwing hiervoor wordt verwezen naar J.D. Baron ‘Zet Europa buitenspel? Art 67q Awr: het ne bis in nidem-beginsel: een tweede vervolging of heropening’, WFR 2011/1273.