Hof ’s Den Bosch, MK I, 22 oktober 2010, nr. 0900463

Onder deze omstandigheden is de boete niet passend en geboden. De belanghebbende heeft nl schriftelijk aangegeven om aangifte te doen.
Daarna heeft hij desondanks de aangifte te laat ingediend.