HR, 4 februari 2011, nr. 0902123

Hof:
Er is ruimte voor een integrale proceskostenvergoeding, wanneer het bestuursorgaan het verwijt treft dat het een beschikking of besluit geeft, respectievelijk doet of handhaaft, terwijl op dat moment duidelijk is dat die beschikking of uitspraak in een daartegen ingestelde procedure geen stand zal houden, vgl HR, 13 april 2007, nr.41235, BNB 2007/260

HR:
ook buiten de situatie dat een bestuursorgaan tegen beter weten in een beslissing neemt of handhaaft is er ruimte voor een integrale proceskostenvergoeding. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een bestuursorgaan in vergaande mate onzorgvuldig handelt.

Aantekening:
indien wordt verzocht om een kostenvergoeding, dan dient de belastingrechter een onderscheid te maken naar de aard van de geleden schade. Daarbij gelden de volgende regels:
1. art. 8:75 Awb geeft aan op welke wijze de kosten worden vergoed. Dit kostenbegrip kan bij amvb nader limitatief worden gedefinieerd en tevens dat de omvang van de vergoeding wordt vastgesteld. Eea is geregeld in BPB.
2.8:73 Awb geeft de mogelijkheid tot schadevergoeding, andere schade dan proceskosten. 8:75 is een lex specialis tov 8:73 tov proceskosten.
voor 8:73 is een onrechtmatige daad vereist van de overheid.