Hof Leeuwarden, MK I, 17 april 2012, nr. 1100198

art. 3.4 WET IB 2001

Hof: X is ondernemer:
– hij loopt ondernemersrisico door het wegvallen, respectievelijk van het niet binnenhalen van opdrachten
– het debiteurenrisico en het aansprakelijkheidsrisico jegens opdrachtgevers
– het werken voor hoofdzakelijk 1 opdrachtgever in 2007 en 2008 kan niet los worden gezien van de in de jaren daarna uitgevoerde werkzaamheden voor verscheidene opdrachtgevers. Het in de loop van
de tijd werken voor verscheidenen opdrachtgevers is volgens het hof een gebruikelijke gang van zaken bij een startende ondernemer.
– de duurzaamheid en de omvang van de verrichte werkzaamheden
– de grootte van de bruto bateb
– de winstverwachting
– de beschikbare tijd
– de bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheid wordt gegeven
– het aantal opdrachtgevers
– het spraakgebruik