Conclusie A-G Niessen, 1 maart 2011, nr. 10/01763

(Art. 6:2 Awb)

Aantekening:

6:2 Awb, niet tijdig nemen besluit = besluit
Een besluit is in elk geval niet tijdg genomen indien niet is beslist binnen de wettelijke termijn. De termijn van art 11 Awr is geen wettelijke termijn. (omdat je bij art 11 niet moet maar mag beslissen).