Hof Den Haag, MK I, 26 mei 2009, nr. 07/00458

(art 15 AWR en art 6:21 Awr)

 

Belang bij toetsing VA ondanks verrekening met definitieve aanslag.