Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het aanslagbiljet mocht sturen naar het adres waarop X op dat moment in het GBA stond ingeschreven. Het feit dat de inspecteur ervan op de hoogte was dat X en diens toenmalige echtgenote in onmin leefden, doet hieraan niet af.