ECLI:NL:GHAMS:2014:4380

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur geen ambtelijk verzuim heeft begaan door bij het vaststellen van de (primitieve) aanslagen 2008 en 2009 de resultaten van het boekenonderzoek niet af te wachten. De inspecteur maakt aannemelijk dat het niet meer mogelijk was de (primitieve) aanslagen tegen te houden op het moment dat het besluit werd genomen het boekenonderzoek uit te breiden tot de jaren 2008 en 2009.

Belanghebbende, X cv, exploiteert een café. De inspecteur legt aan haar de nu in geschil zijnde navorderingsaanslagen IB/PVV op over de jaren 2006 t/m 2009.

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur geen ambtelijk verzuim heeft begaan door bij het vaststellen van de (primitieve) aanslagen IB/PVV 2008 en 2009 de resultaten van het boekenonderzoek niet af te wachten. De inspecteur maakt aannemelijk dat het niet meer mogelijk was de (primitieve) aanslagen 2008 en 2009 tegen te houden op het moment dat binnen de Belastingdienst het besluit werd genomen het boekenonderzoek uit te breiden tot de jaren 2008 en 2009. Verder oordeelt het hof dat vanaf 1 juli 2011 de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast vanwege het niet voldoen aan de verplichtingen van art. 52 AWR alleen aan de orde is wanneer eerst een informatiebeschikking onherroepelijk is geworden. Ook in het onderhavige geval was de inspecteur op 1 juli 2011 bevoegd om voor de tijdvakken waarop de naheffingsaanslag betrekking had, een informatiebeschikking als bedoeld in art. 52a AWR te nemen (op die datum was de bestreden naheffingsaanslag nog niet vastgesteld) en staat vast dat door de inspecteur geen zodanige informatiebeschikking is genomen. Om die reden kan de sanctie van de omkering en verzwaring van de bewijslast vanwege het niet voldoen aan de verplichtingen van art. 52 AWR niet aan de orde komen. Omdat X cv niet de vereiste aangifte heeft gedaan, dient omkering van de bewijslast echter toch toegepast te worden. Het hoger beroep van X cv is toch gegrond omdat het hof de schatting van de verzwegen omzet door de inspecteur niet redelijk acht.