Staatssecretaris Wiebes van Financiën verwerpt de suggestie van enkele Kamerleden dat de lagere teruggaaf of een hoger bij te betalen bedrag die belastingplichtigen over 2014 tegemoet zien, een blunder is van de Belastingdienst.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 11 november 2014, nr. DGB/2014/6096 en DGB/2014/6115

Deze bijbetaling is het gevolg van het feit dat de afbouw van de inkomensafhankelijke heffingskortingen niet tijdig verwerkt kon worden in de loonbelastingtabellen voor 2014 en in het systeem van de voorlopige aanslag 2014.Via bestaande “deurmatmomenten” in de komende maanden en uitgebreide informatie op de website van de Belastingdienst worden belastingplichtigen voor zover mogelijk voorbereid op de bijbetaling. De vragen werden gesteld door de Kamerleden Van Klaveren en Tony van Dijck. De staatssecretaris merkt verder op dat het kabinet geen principiële mening heeft over een vlaktaks. Een vlaktaks maakt het fiscale stelsel minder gericht en kan tot grote inkomenseffecten leiden. Dit moet dan weer via bijvoorbeeld toeslagen opgelost worden.

De afbouw van de inkomensafhankelijke heffingskortingen kon niet tijdig worden
verwerkt in de loonbelastingtabellen voor de bijzondere beloningen voor 2014 en in het
systeem van de voorlopige aanslag 2014. Daardoor krijgen naar schatting vijf tot zes
miljoen belastingplichtigen in het voorjaar van 2015 bij hun definitieve aanslag
inkomstenbelasting over 2014 te maken met een lagere teruggaaf van belasting of een
(hoger) bij te betalen bedrag dan normaal. Het gaat daarbij gemiddeld om een bedrag
van € 150.

beantwoording-kamervragen-van-het-lid-bashir-over-bezwaarschriften-tegen-het-fictieve-rendement-van-de-vermogensrendementsheffing

beantwoording-kamervragen-van-het-lid-van-dijck-over-het-bericht-dat-vijf-miljoen-nederlanders-een-naheffing-tegemoet-kunnen-zien

beantwoording-kamervragen-van-het-lid-van-klaveren-over-de-naheffing-voor-miljoenen-belastingbetalers

beantwoording-kamervragen-van-de-leden-van-klaveren-van-dijck-en-bashir