Bij scheiden of uit elkaar gaan moet u ook belastingzaken regelen. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagen of de aftrek van hypotheekrente. Neem op tijd de juiste maatregelen.

De Belastingdienst heeft de fiscale gevolgen van een scheiding op een rij gezet.

Kosten voor zorg, wonen en kinderen

Ontvangt u samen een toeslag voor huur, zorg of de kinderen? Ga dan goed na wat de gevolgen van de scheiding voor de toeslagen zijn.
Ontving u samen geen toeslagen? Misschien kunt u nu wel een toeslag aanvragen.

Alimentatie

Betaalt u partneralimentatie? Dan mag u dat aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u partneralimentatie ontvangt, telt u dat op bij uw inkomen.

Belastingaangifte

Was u fiscale partners en deed u samen aangifte voor de inkomstenbelasting? Het fiscaal partnerschap eindigt als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Daarna doet u ieder apart aangifte inkomstenbelasting.
Als alleenstaande ouder kunt ook u in aanmerking komen voor heffingskortingen. Daardoor betaalt u minder belasting.

Rekeningnummer

De Belastingdienst betaalt toeslagen en te veel betaalde belasting terug op 1 rekeningnummer. Had u een gezamenlijke bankrekening en heft u die op? Of wijzigt de naam van de rekeninghouder(s)? Geef dat door aan de Belastingdienst. Ook als u een nieuwe rekening opent, moet u dat doorgeven aan de Belastingdienst.

Eigen huis of huurwoning

Een andere woonsituatie heeft ook invloed op uw budget. U ontving misschien samen hypotheekrenteaftrek. Of huurtoeslag.

Auto

Voor een auto betaalt u motorrijtuigenbelasting. De rekening is voor de persoon op wiens naam de auto geregistreerd staat.

Hoe wordt uw ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?

U en uw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995.

Pensioenfonds over scheiding informeren

Het pensioenfonds betaalt het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. De rechter hoeft hierover geen beslissing te nemen. Om dit te kunnen doen, moet het pensioenfonds wel van uw scheiding op de hoogte zijn. U moet het pensioenfonds binnen 2 jaar na de scheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen toesturen.

Andere verdeling ouderdomspensioen

U kunt met uw ex-partner een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. U moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant of in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als u hiervoor kiest, moet u een afschrift van dit stuk naar de pensioenuitvoerder sturen. Voor hulp en advies kunt u contact opnemen met uw notaris of advocaat.

Uitbetaling door pensioenuitvoerder

Als de pensioenuitvoerder uitbetaalt, dan betaalt deze aan u en uw ex-partner de pensioendelen netto uit. Premies en belasting zijn al ingehouden. De pensioenverdeling heeft voor u en uw ex-partner in principe geen fiscale gevolgen, tenzij u en uw ex-partner door de verdeling in een andere belastingschijf komen.

Uitbetaling door ex-partner

Betaalt u zelf aan uw ex-partner een deel van het ouderdomspensioen uit? Dan houdt u geen premies en belasting in. Wel kunt u zelf de uitbetaalde bedragen in mindering brengen op het belastbaar jaarinkomen, dat jaarlijks aan de Belastingdienst moet worden opgegeven. U kunt al tijdens het jaar rekening laten houden met de aftrekbare doorbetalingen van een pensioendeel. U kunt hiervoor een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen krijgen. Het aanvraagformulier hiervoor kunt u aanvragen bij de Belastingdienst in uw eigen woonplaats of regio.

Uw ex-partner (die het pensioendeel ontvangt) moet achteraf inkomstenbelasting en premies betalen aan de Belastingdienst. Hiervoor krijgt hij of zij een aanslag inkomstenbelasting. Wordt er geen voorlopige aanslag over het doorbetaalde pensioendeel opgelegd? Dan moet uw ex-partner er rekening mee houden dat achteraf een behoorlijk bedrag aan belasting en premies moet worden betaald.