Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. Dit moet voorkomen dat u dubbele belasting betaalt. Gebeurt dit toch? Dan kunt u een onderlinge overlegprocedure starten. Nederland zoekt dan samen met het betreffende land naar een oplossing. U moet voor deze procedure zelf een verzoek indienen.

Wanneer kan ik een onderlinge overlegprocedure starten?

Bij alle belastingverdragen is het mogelijk een onderlinge overlegprocedure te starten. Zowel voor particulieren als voor ondernemers.

U kunt dit doen in de volgende situaties:

 • U heeft een tijd in het buitenland gewerkt en 2 landen heffen bij u belasting.
 • U  ontvangt pensioen uit het buitenland dat door 2 landen wordt belast.
 • U wordt door 2 landen als inwoner beschouwd. Hierdoor heffen beide landen belasting over het wereldinkomen.
Belastingverdragen

In een belastingverdrag leggen landen samen vast welk land over welk inkomen belasting mag heffen. Zo heft het ene land belasting en verleent het andere land vermindering op de belasting of geeft een vrijstelling.

Verdragsbeleid

Nederland heeft een open economie, met een kleine binnenlandse markt en een grote buitenlandse markt. Daarom is het belangrijk om obstakels voor internationale handel uit de weg te ruimen. Zoals dubbele belastingheffing.

Nederlandse investeerders in het buitenland moeten onder dezelfde voorwaarden kunnen investeren als andere investeerders. Ditzelfde geldt voor buitenlandse investeerders in Nederland. Daarom wil de overheid dat de ondernemers belasting moeten betalen in het land waar de activiteiten worden verricht.

Overzicht belastingverdragen

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. Dit moet dubbele heffing van belastingen voorkomen. Ook heeft Nederland verdragen afgesloten over de uitwisseling van fiscale informatie.

De inhoud van de verdragen is niet voor elk land hetzelfde. In het overzicht belastingverdragen vind u alle belastingverdragen en overige relevante regelingen. Het overzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. In de uitleg overzicht belastingverdragen staat een verklaring van de gebruikte codes.

Onderlinge overlegprocedure

Ondanks de belastingverdragen gebeurt het soms toch dat u dubbel belasting moet betalen. Daarom bevatten alle verdragen een mogelijkheid om een onderlinge overlegprocedure te openen. Nederland zoekt dan samen met het andere land naar een oplossing. U moet hiervoor zelf een verzoek indienen.

Geen belastingverdrag

Is er met een bepaald land geen belastingverdrag? Dan gelden de regels uit het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

Onderlinge overlegprocedure voor bedrijven

Bedrijven kunnen daarnaast ook een onderlinge overlegprocedure openen in de volgende situaties:

 • Verschil in uitleg over rechtspersonen of inkomen

  In sommige gevallen ziet Nederland de vorm van een rechtspersoon of inkomen anders dan het andere land. Is het een bv of een maatschap? Is iets dividend of rente?. Door verschil in definities in de regelgeving, moet u in sommige gevallen toch dubbele belasting betalen.

 • Onduidelijk over buitenlandse vaste inrichting (bedrijfsruimte die als zelfstandige onderneming functioneert)

  Is er sprake van een buitenlandse vast inrichting waaraan winst kan worden toegerekend? Als het om een vaste inrichting gaat, moet Nederland volgens de belastingverdragen vrijstelling verlenen en heft het buitenland belasting. Gaat het niet om een vaste inrichting, dan is het andersom.

 • Dubbele belasting door verplichte verrekenprijzen

  Ondernemingen met vestigingen in verschillende lidstaten van de Europese Unie (EU) brengen elkaar dezelfde prijzen in rekening als aan een onafhankelijke partij (verrekenprijzen). Dit voorkomt ongewenste winstverschuiving. Hierdoor kan dubbele belastingheffing ontstaan. Bijvoorbeeld doordat zowel de Nederlandse als de buitenlandse belastingdienst de prijs voor geleverde diensten corrigeert.

Verzoek voor onderlinge overlegprocedure indienen

U moet zelf een verzoek indienen voor een onderlinge overlegprocedure. Dit kan bij het ministerie van Financiën, directie Internationale Fiscale Zaken. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief voor het starten van een onderlinge overlegprocedure. De procedure is voor particulieren en bedrijven dezelfde.

Binnen 2 maanden na ontvangst van uw brief, krijgt u bericht over de behandeling van uw verzoek. Het ministerie streeft ernaar om onderlinge overlegprocedures binnen 2 jaar af te ronden.