Instantie: Belastingdienst/Centrale administratie te Apeldoorn

Klacht:

onjuiste rekeningnummer voor de uitbetaling van de huurtoeslag is niet door verzoekers cliënt opgegeven. Verzoeker stelt, in tegenstelling tot de Belastingdienst, dat er geen bevrijdende betaling heeft plaatsgevonden.

Oordeel: gegrond