Instantie: Belastingdienst/Toeslagen

Klacht:

lange behandelingsduur van het door verzoeker ingediende bezwaarschrift tegen de definitieve berekening huurtoeslag over het jaar 2006

Oordeel: gegrond