Instantie: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Klacht:

duur en inhoud van de bezoeken alsmede de houding van de inspecteur tijdens de bezoeken

Oordeel: gegrond