Instantie: Belastingdienst/Oost/kantoor Enschede

Klacht: Geen actie ondernomen terwijl er signalen waren dat een belastingadviseur de belangen van verzoeker niet goed behartigde.

Oordeel: ongegrond