Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 juli 2013, 12/04606, ECLI:NL:RBZWB:2013:5522

Artikel 67a, AWR
Artikel 21 Lid 3, BBBB 1998

Belanghebbende is aangemaand aangifte VPB te doen voor of uiterlijk op 16 januari 2012. Belanghebbende dient haar aangifte in op 31 januari 2012. De inspecteur legt een aanslag op naar een belastbaar bedrag van nihil tezamen met een verzuimboete van € 2.460. De rechtbank matigt de verzuimboete tot € 1.000. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat de wetgever het bedrag van de verzuimboete heeft verhoogd om het aantal op te leggen aanslagen op basis van een schatting terug te dringen, omdat het schatten een ingewikkeld en tijdrovend proces is. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur de aanslag niet hoefde te schatten omdat de aangifte bij het opleggen van de aanslag reeds binnen was. Om die reden matigt de rechtbank de verzuimboete.