HR 17 januari 2003, nr. 37463, LJN AF2996, BNB 2003/188

De aard en wijze van totstandkoming van een voorlopige aanslag brengen met zich dat een inspecteur bij het vaststellen van een definitieve aanslag in beginsel niet is gebonden aan een aan die voorlopige aanslag ten grondslag liggend standpunt.

Het beroep op het vertrouwensbeginsel faalt derhalve.